Wspieramy Szpitale

Firma Eprus wsparła Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej.

Placówka medyczna Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej została wyposażona w wentylatory. Zakupione wyposażenie zostało przyjęte przez personel Szpitala z wdzięcznością.

Firma Eprus dofinansowała zakupu wentylatorów do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.