Społeczna odpowiedzialność

Eprus promuje ideę świadomego i odpowiedzialnego biznesu. Od wielu lat prowadząc działalność charytatywną, firma wspiera uczelnie, szkoły oraz szpitale. W gronie tych instytucji są m.in. Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy, Uniwersytet Jagielloński oraz Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej.

Eprus razem ze swoimi klientami buduje odpowiedzialny biznes.