Foremki jałowe do czopków i globulek

Oferujemy jednorazowe, wykonane z tworzywa sztucznego foremki jałowe do czopków i globulek.

Produkowane w oparciu o zalecenia normy PN-EN ISO 15378:2012 z uwzględnieniem
Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) oraz wymogami Farmakopei Europejskiej.
Gotowe „od zaraz” do użycia w recepturze.
Zapewniają odpowiednią jakość leku, trwałość oraz bezpieczeństwo jego stosowania.