Dzierżawa urządzeń

Dzierżawa urządzeń z opcją wykupu

Stała rata miesięczna

  • Urządzenie do badania skóry MC 1000 – 855,00 zł
  1. Podane ceny są cenami netto i nie zawierają 23% podatku VAT.
  2. Za pierwsze 3 m-ce czynsz płatny jest z góry po podpisaniu umowy.
  3. Od 4-go m-ca czynsze płatne miesięcznie.
  4. Minimalny okres dzierżawy wynosi 6 m-cy.

Opcja wykupu

l.p. Okres dzierżawy (w miesiącach) Procent wpłaconej kwoty, który zalicza się na poczet ceny wykupu urządzenia
1 do 6 m-cy 90%
2 od 7 do 12 m-cy 80%
3 od 13 do 18 m-cy 70%
4 powyżej 18 m-cy 60%

Przykład

  • przedmiot dzierżawy: Urządzenie do badania skóry MC 1000
  • decyzja o wykupieniu urządzenia: w 8 miesiącu dzierżawy
  • suma wpłaconych czynszów: 6 840,00 zł netto (8 rat x 855,00zł)
  • kwota zaliczana na poczet ceny urządzenia: 5 472,00 zł netto (6 840,00zł x 80%)

 

Dzierżawa mikserów recepturowych