Ochrona środowiska

Jesteśmy Ekologiczni

Bezpieczny transport i składowanie naszej komory laminarnej Farma Fil zawsze było dla nas dużym wyzwaniem. Właśnie zmieniliśmy opakowanie na bardziej ekologiczne.

Zobacz więcej

Bądź Ekologiczny

Dbając o środowisko naturalne staramy się minimalizować negatywny wpływ starego, zużytego sprzętu elektrycznego na to środowisko. Działania te wymagają jednak ścisłej współpracy z Użytkownikami sprzętu elektrycznego.

Zobacz więcej