Oświadczenie Właścicieli Eprus

W związku z atakiem medialnym i informacyjnym prowadzonym przez niemiecką firmę GAKO International GmbH chcieliśmy Państwa bardzo serdecznie przeprosić za wszelkie kłopoty i nieprzyjemności związane ze sporem grupy GAKO z naszą firmą EPRUS. Atak ten, nie jest poparty żadnym prawomocnym orzeczeniem sądu. Postanowienie z dnia 12 lipca 2017 roku wydane przez Sąd Okręgowy w Warszawie jest postanowieniem wydanym w postępowaniu o udzielenie zabezpieczenia, w którym wystarczy jedynie uprawdopodobnienie faktów na jakie powołuje się wnioskodawca, a Sąd bierze pod uwagę tylko stanowisko jednej strony sporu. Zatem wydanie takiego postanowienia nie stanowi stwierdzenia naruszenia jakiegokolwiek prawa. Spółka EPRUS złożyła zażalenie na w/w postanowienie, sprawa jest w toku i oczekujemy na rozstrzygnięcie Sądu wyższej instancji.

Zachęcamy do zapoznania się z całym Oświadczeniem Właścicieli Eprus Czesław Gornowicz S.K.A.

Oświadczenie Właścicieli Eprus