Ambasador Farmacji – mgr inż. Czesław Gornowicz

 

Osoby, którym wręczono medal wraz z tytułem Ambasadora Farmacji w latach 2007-2016

 

Medal – Ambasador Farmacji (…) ustanowiony przez Wydawcę i Redakcję „Czasopisma Aptekarskiego”, jest jednym z najwyższych w środowisku farmaceutycznym odznaczeń o charakterze międzynarodowym, symbolem integracji polskiego aptekarstwa i farmacji z aptekarstwem i farmacją poszczególnych krajów Unii Europejskiej.

W 2010 roku medal i jego srebrną miniaturę oraz honorowy tytuł Ambasadora Farmacji otrzymał mgr inż. Czesław Gornowicz – prezes Zarządu firmy Eprus.