Wspieramy rozwój nauki

Miło nam poinfromować że firma Eprus wspiera polsko-niemiecką konferencję naukową „Towards novel concepts in pharmaceutical sciences ”, pod patronatem JM Rektora UJ prof. dr hab. Wojciecha Nowaka oraz Polskiej Akademi Nauk (PAN). Konferencja organizowana jest przez Katedre Technologii Postaci Leku i Biofarmacji, Wydział Farmaceutyczny.