Regulamin

1. Regulamin dla firm

2. Regulamin dla osób fizycznych

 

1. Regulamin dla firm

Rozdział I Składanie zamówień

 1. Zamówienia prosimy składać za pośrednictwem elektronicznego zamówienia dostępnego na stronie internetowej, pocztą elektroniczną e-mail, faksem, listownie, aby zapobiec ewentualnym błędom w dostawie lub telefonicznie.
 2. Zamówienia można składać również osobiście w naszej firmie w Bielsku-Białej przy ulicy Leszczyńskiej 32.
 3. Przy pierwszym zamówieniu prosimy o podanie pełnych danych Płatnika wraz z numerami NIP i REGON.

Rozdział II Warunki płatności i dostawa towaru

 1. Zamówienia realizowane są po dokonaniu przedpłaty, za pobraniem lub z terminem płatności 14 dni.
 2. Zamówienia poniżej kwoty 300 zł netto wysyłane są na koszt Zamawiającego. Koszt usługi kurierskiej to 12 zł netto (przedpłata, przelew) i 15 zł netto (pobranie). Próg ten może być niższy jeżeli obowiązuje promocja lub indywidualna umowa stanowi inaczej.
 3. W przypadku zamówień opiewających na kwotę powyżej 300 zł netto, towar wysyłany jest na koszt Eprus.
 4. Do wybranych towarów oferujemy zakup na raty lub leasing.
 5. Towar wysyłany jest firmą kurierską lub dostarczany jest przez pracownika Eprus.

Rozdział III Realizacja zamówień

 1. Termin realizacji zamówień wynosi 1-5 dni.
 2. W przypadku braku danego towaru w magazynie termin może ulec wydłużeniu.
 3. Towary na specjalne zamówienie, dostarczane są w terminie uzgodnionym indywidualnie.
 4. W szczególnych przypadkach zamówienia realizowane są w dni wolne od pracy.
 5. Zamówienia powyżej 7.500 zł brutto są wysyłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Rozdział IV Odbiór i reklamacje

 1. Odbioru towaru należy dokonywać ze szczególną starannością. Przed odbiorem przesyłki należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie jest uszkodzone lub nie było otwierane.
 2. Kurier nie ma obowiązku wnoszenia przesyłki o wadze powyżej 31,5 kg.
 3. Zawartość przesyłki należy sprawdzić w obecności Kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub jej zawartości należy ten fakt odnotować na odpowiednim PROTOKOLE SZKODOWYM (druki posiada Kurier).
 4. Jeśli uszkodzenie lub ubytek zostaną stwierdzone po odbiorze przesyłki, Odbiorca ma prawo w ciągu 7 dni od daty odbioru zażądać spisania protokołu szkodowego w obecności Kuriera. Protokół podpisują Odbiorca oraz Kurier.
 5. Właściwy zapis na PROTOKOLE SZKODOWYM jest podstawą reklamacji.
 6. Reklamacje ilościowe, jakościowe oraz uszkodzenia towaru należy zgłaszać niezwłocznie po ich stwierdzeniu. Sposób rozwiązania reklamacji należy uzgodnić telefonicznie lub pisemnie z pracownikiem naszej firmy. W przypadku ustalenia, że towar należy odesłać, prosimy zastosować się do instrukcji pracownika Eprus.
 7. Reklamowany towar prosimy odesłać do naszej firmy za pośrednictwem firmy DHL, infolinia 426 345 345 lub innej, wskazanej przez pracownika Eprus. W przypadku uszkodzenia towaru należy dołączyć oryginał PROTOKOŁU SZKODOWEGO ze stosowną adnotacją.
 8. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie po ich otrzymaniu w terminie do 14 dni. W szczególnych przypadkach okres ten może ulec wydłużeniu.

Rozdział V Zwroty i wymiana towaru

 1. Zwroty lub wymiany towaru będą rozpatrywane po wcześniejszej konsultacji z Eprus.
 2. Ewentualne zwroty i wymiana towaru odbywają się na koszt Zamawiającego.
 3. Uzgodnione zwroty prosimy wysyłać za pośrednictwem firmy DHL, infolinia 426 345 345 lub innej, wskazanej przez pracownika Eprus.
 4. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie towaru w stanie kompletnym i nie pogorszonym, w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu.

Rozdział VI Zamówienia przez system „e-zamówienie”, dostępny pod adresem www.zamowienie.eprus.pl

 1. Umożliwiamy również korzystanie z elektronicznego systemu obsługi klienta działający pod adresem www.zamowienie.eprus.pl
 2. Stany magazynowe podane są mają charakter orientacyjny. Informacja o całym asortymencie dostępnym w naszym magazynie jest możliwa do uzyskania telefonicznie lub e-mail /zakładka kontakt/.
 3. Podane ceny na stronie www.zamowienie.eprus.pl są cenami Brutto (z VAT).
 4. Rejestracja użytkownika w systemie „e-zamówienie” jest bezpłatna i umożliwia późniejsze logowanie oraz dostęp do oferty towarowej.
 5. Korzystanie z systemu „e-zamówienie” dostępne jest wyłącznie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
 6. W celu rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny.
 7. Proces rejestracji kończy się dostarczeniem do firmy Eprus znajdującej się przy ul. Leszczyńskiej 32 w Bielsku-Białej kopii dokumentów firmy: NIP, REGON, KRS, zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej.
 8. Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Eprus w Bielsku-Białej w celu realizacji zamówień, wystawiania faktur i ewentualnie informowania o promocjach (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i prawem Polskim).
 9. Każdy klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i uaktualniania na stronie www.zamowienie.eprus.pl

 

2. Regulamin dla osób fizycznych

Rozdział I Składanie zamówień

 1. Zamówienia prosimy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, faksem, listownie, aby zapobiec ewentualnym błędom w dostawie lub telefonicznie (konieczne potwierdzenie mailowe).
 2. Zamówienia można składać również osobiście w naszej firmie w Bielsku-Białej przy ulicy Leszczyńskiej 32.
 3. Przy pierwszym zamówieniu prosimy o podanie pełnych danych adresowych do realizacji zamówienia.

Rozdział II Warunki płatności i dostawa towaru

 1. Zamówienia realizowane są po dokonaniu przedpłaty lub po uzgodnieniu z pracownikiem Eprus za pobraniem kurierskim.
 2. Zamówienia poniżej kwoty 300 zł netto wysyłane są na koszt Zamawiającego. Koszt usługi kurierskiej to 12 zł netto (przedpłata) i 15 zł netto (pobranie). Próg ten może być niższy jeżeli obowiązuje promocja lub indywidualna umowa stanowi inaczej.
 3. W przypadku zamówień opiewających na kwotę powyżej 300 zł netto, towar wysyłany jest na koszt Eprus.
 4. Towar wysyłany jest firmą kurierską lub dostarczany jest przez pracownika Eprus.

Rozdział III Realizacja zamówień

 1. Termin realizacji zamówień wynosi 1-5 dni.
 2. W przypadku braku danego towaru w magazynie termin może ulec wydłużeniu.
 3. Towary na specjalne zamówienie, dostarczane są w terminie uzgodnionym indywidualnie.
 4. Zamówienia powyżej 7.500 zł brutto są wysyłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Rozdział IV Odbiór i reklamacje

 1. Odbioru towaru należy dokonywać ze szczególną starannością. Przed odbiorem przesyłki należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie jest uszkodzone lub nie było otwierane.
 2. Kurier nie ma obowiązku wnoszenia przesyłki o wadze powyżej 31,5 kg.
 3. Zawartość przesyłki należy sprawdzić w obecności Kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub jej zawartości należy ten fakt odnotować na odpowiednim PROTOKOLE SZKODOWYM (druki posiada Kurier).
 4. Jeśli uszkodzenie lub ubytek zostaną stwierdzone po odbiorze przesyłki, Odbiorca ma prawo w ciągu 7 dni od daty odbioru zażądać spisania protokołu szkodowego w obecności Kuriera. Protokół podpisują Odbiorca oraz Kurier.
 5. Właściwy zapis na PROTOKOLE SZKODOWYM jest podstawą reklamacji.
 6. Reklamacje ilościowe, jakościowe oraz uszkodzenia towaru należy zgłaszać niezwłocznie po ich stwierdzeniu. Sposób rozwiązania reklamacji należy uzgodnić telefonicznie lub pisemnie z pracownikiem naszej firmy. W przypadku ustalenia, że towar należy odesłać, prosimy zastosować się do instrukcji pracownika Eprus.
 7. Reklamowany towar prosimy odesłać do naszej firmy za pośrednictwem firmy DHL, infolinia 426 345 345 lub innej, wskazanej przez pracownika Eprus. W przypadku uszkodzenia towaru należy dołączyć oryginał PROTOKOŁU SZKODOWEGO ze stosowną adnotacją.
 8. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie po ich otrzymaniu w terminie do 14 dni. W szczególnych przypadkach okres ten może ulec wydłużeniu.

 

Rozdział V Zwroty i wymiana towaru

 1. Klient ma prawo zwrotu towaru bez podanie przyczyny w terminie do 14 dni od dokonania zakupu.
 2. Ewentualne zwroty i wymiana towaru odbywają się na koszt Zamawiającego.
 3. Uzgodnione zwroty prosimy wysyłać za pośrednictwem firmy DHL, infolinia 426 345 345 lub innej, wskazanej przez pracownika Eprus.
 4. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie towaru w stanie kompletnym i nie pogorszonym, w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu oraz z wypełnionym FORMULARZEM ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Eprus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ul.Leszczyńska 32

43-300 Bielsko-Biała

NIP: 547-214-26-26

eprus@eprus.pl

 

Ja………………………………………………………………………………………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy zakupu.

Zwracam:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w stanie niezmienionym.

Data zawarcia umowy (data zakupu):  ………………………………………………………………

Dane klienta:  …………………………………………………………………………………………………

 

Równowartość ceny zakupu proszę przekazać na rachunek bankowy:

…………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………

Czytelny podpis klienta

 

Informacje dotyczące zwrotu:

 1. Od umowy można odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni.
 2. Termin 14 dni, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy.
 3. Zwracany towar musi być kompletny i nie może nosić śladów użycia. Należy go dostarczyć w niezniszczonym opakowaniu wraz z kompletem załączonych akcesoriów, dowodem zakupu i kartą gwarancyjną.
 4. Klient wysyła zwracany towar na swój koszt na adres firmy Eprus Czesław Gornowicz S.K.A., ul. Leszczyńska 32, 43-300 Bielsko-Biała.
 5. Obowiązkiem klienta jest powiadomienie pracownika firmy o fakcie wysyłania przesyłki. Brak powiadomienia może skutkować nie odebraniem przesyłki.
 6. Zwrot kwoty należnej za zakupiony produkt następuje po sprawdzeniu stanu towaru, opakowania oraz kompletu dostarczonych dokumentów i akcesoriów.
 7. W przypadku zakupu towaru na fakturę VAT, zostanie wysłana faktura korekta, a zwrot środków nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania podpisanej kopii.
 8. W przypadku, gdy towar nie będzie spełniał warunków wymienionych w punktach 1-7, zostanie odesłany do klienta na jego koszt, a prawo do odstąpienia od umowy kupna – sprzedaży nie będzie miało zastosowania.

 

 

 

1. Zwroty lub wymiany towaru będą rozpatrywane po wcześniejszej konsultacji z Eprus.

2. Ewentualne zwroty i wymiana towaru odbywają się na koszt Zamawiającego.

3. Uzgodnione zwroty prosimy wysyłać za pośrednictwem firmy DHL, infolinia 0 801 345 345 lub innej, wskazanej przez pracownika Eprus.

4. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie towaru w stanie kompletnym i nie pogorszonym, w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu.