Wyposażenie Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku

Firma Eprus wyposażyła Katedrę i Zakład Technologii Postaci Leku, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy.

Wyposażenie umożliwiło organizację pracy w ramach licznych zajęć dydaktycznych oraz prowadzenie  badań naukowych dotyczących wpływu sposobu inkorporowania substancji leczniczej do podłoża czopkowego na dostępność farmaceutyczną substancji czynnej.

Firma Eprus przekazała Mikser recepturowy (komplet)  wraz z zestawem startowym.