Dlaczego każda apteka powinna posiadać Farmakopeę? Data dodania:

Obowiązek posiadania Farmakopei przez każdą aptekę budzi sporo emocji. Można spotkać się z dwoma opiniami na ten temat, z których jedna mówi, że obecność takiej literatury w aptece jest koniecznością, a druga twierdzi, że to niepotrzebny wydatek. Niezależnie od tego, jakie kto ma poglądy na ten temat, faktem jest, że każda apteka musi posiadać Farmakopeę. Dlaczego tak jest i co sprawia, że dokument, który swoimi początkami sięga XIX wieku, wciąż jest uznawany za jeden z ważniejszych? W dzisiejszym wpisie odpowiemy na to pytanie.

Początki Farmakopei w Polsce

Pierwsza ustawa, która została uznana oficjalnie za polską Farmakopeę narodową, ukazała się na początku XIX wieku w Królestwie Polskim, dokładnie w 1918 roku. Przyczyną jej powstania była konieczność ujednolicenia i zebrania w jedno miejsce sposobów wytwarzania leków. Od tego czasu pojawiło się 10 publikacji tego dokumentu, a obecnie obowiązuje wydanie XI Farmakopei Polskiej, która jest pełnym i całkowicie zgodnym oryginałem, polskojęzycznym tekstem aktualnej Farmakopei Europejskiej. Farmakopea XI jest również dostępna w wersji elektronicznej, tak, aby usprawnić pracę apteki.

Farmakopea w polskim prawie farmaceutycznym

Farmakopeę określa się także mianem kodeksu aptecznego, który zawiera w sobie spis leków oraz surowców, które są dopuszczone w danym kraju lub na danym terenie do obrotu. Surowce wyszczególnione w Farmakopei służą do wytwarzania niektórych leków recepturowych. W pozycji tej znajduje się opis wszystkich substancji i sposobów ich przechowywania. Kodeks reguluje także dostęp osób powołanych do danych substancji, rodzaje opakowań, dopuszczalne metody dystrybucji, dawkowanie, metody kontroli jakości, a także metody przygotowania leków recepturowych. W Farmakopei znaleźć można również metody identyfikacji leków, ich standaryzację, nazewnictwo oraz dostępne zamienniki. Kodeks ten jest opracowywany i wydawany przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Wymóg posiadania Farmakopei przez apteki określa Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. nr 45, poz. 271 ze zm.). Ustęp 1 tej ustawy mówi, że podstawowe wymagania jakościowe oraz metody badań produktów leczniczych i ich opakowań, a także surowców farmaceutycznych, określa Farmakopea Europejska lub jej tłumaczenie na język polski zawarty w Farmakopei Polskiej. W ustępie 2 można znaleźć informację, że jeśli Farmakopea Europejska nie zawiera monografii, to wszystkie wymagania, o których mówi ustawa w ustępie 1, określa Farmakopea Polska lub odpowiednie Farmakopee uznawane w państwach członkowskich EFTA (Europejskie Porozumienie o Wolnym Handlu). Również Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 roku w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki w paragrafie 10, w punkcie 3 określa, że Farmakopea jest obowiązkowym wyposażeniem każdego punktu, w którym sprzedaje się leki.

Farmakopea w aptece – czy jest przydatna?

Można się spierać o to, czy Farmakopea powinna być wydawana w wersji elektronicznej, czy papierowej oraz, czy wszystkie informacje w niej zwarte są potrzebne w przypadku aptek. Jednak nie można zaprzeczyć, że Farmakopea zawiera przydatne informacje, które pomagają sporządzić leki oraz dostarczają farmaceutom niezbędnej wiedzy. Znaleźć z niej można m.in. jakie dawki substancji są potrzebne do przygotowania leku, jak sporządzić krople do oczu, różnego typu maści, a także sprawdzić, jaka jest rozpuszczalność danej substancji w różnych rozpuszczalnikach. Farmakopea może okazać się także przydatna w celu ocenienia, czy dana postać leku ma właściwe parametry oraz jakie badania powinien przejść produkt, zanim trafi na apteczne półki.

Trudno nawet sobie wyobrazić sytuację, w której farmaceuta, musząc wykonać lek recepturowy, nie ma pod ręką Farmakopei, aby upewnić się co do składu leku oraz jego dawkowania. Nie wolno zapominać, że praca farmaceuty ma bezpośredni wpływ na zdrowie i życie pacjenta. Nawet najmniejsza pomyłka może skończyć się tragicznie. Dlatego wszelkie ustawy i kodeksy, które mają na celu usprawnić pracę aptekom, powinny bezdyskusyjnie znaleźć się w zasięgu ręki każdego farmaceuty.

Farmakopea musi się znaleźć w każdej aptece. Ułatwia one znajdowanie informacji o lekach oraz zawiera przepisy, które umożliwiają przygotowanie leku recepturowego, a także dokładne rozpisanie jego dawkowania. Jeśli szukasz miejsca, w którym mógłbyś zamówić Farmakopeę XI, sprawdź ofertę Eprus. Serdecznie zapraszamy!

Źródło zdjęć: Eprus