FAQ - pytania i odpowiedzi

1. Jak często serwisować sprzęt?

Mikser recepturowy:

 • Przeglądy techniczne nie rzadziej niż co 3 lata chyba, że producent zaleca inaczej.
 • Przeglądy techniczne i naprawy odbywają się wyłącznie w siedzibie firmy Eprus.
 • Formularz i informacje dt. wysyłki sprzętu znajdą Państwo na stronie: Wysyłka sprzętu do naprawy i zamawianie kuriera.

Komora laminarna:

 • Przeglądy techniczne obejmujące pomiar czystości laserowym miernikiem cząstek i prędkości powietrza w przestrzeni roboczej nie rzadziej niż co 3 lata.
 • Filtr HEPA podlega wymianie po przepracowanych 5000h, lecz nie rzadziej niż co 6 lat.
 • Zgłoszenia serwisowe przyjmowane są za pośrednictwem strony: Zgłoszenie badania komór laminarnych.
 • Filtr wstępny podlega wymianie co 200h pracy, lecz nie rzadziej niż raz w roku. Użytkownik może dokonać wymiany we własnym zakresie. Zakupu filtra wstępnego można dokona za pośrednictwem e-sklepu lub mailowo.

Suszarka sterylizator:

 • Przeglądy techniczne nie rzadziej niż co 3 lata, chyba że producent zaleca inaczej.
 • Badanie wskaźnikiem mikrobiologicznym Sporal S według przepisów prawnych, farmakopealnych, procedur wewnętrznych, lecz nie rzadziej niż raz w roku.
 • Badanie wskaźnikiem chemicznym VistoBueno/Terragene, według procedur wewnętrznych np. przy każdym użyciu suszarki.
 • Zgłoszenia serwisowe przyjmowane są za pośrednictwem strony: Zgłoszenie badania sterylizatorów.

Wagi apteczne:

 • Wagi do określenia masy w praktyce medycznej podlegają dyrektywie 2009/23/WE dotyczącej wag nieautomatycznych. Temat ten definiuje Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności (Dz. U. z roku 2004 nr 4. poz. 23). Wagi stosowane do diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu chorób w praktyce lekarskiej muszą być skalibrowane i posiadać klasę dokładności. Dlatego obowiązkowe jest zastosowanie wyłącznie wag legalizowanych w przychodniach, szpitalach, klinikach oraz prywatnych praktykach lekarskich.
 • Legalizacja nowych wag jest ważna przez 2 następne lata kalendarzowe bez ostatniego miesiąca.

 • legalizacja

 • Ponowne legalizacje mają ważność 25 miesięcy od daty dokonania legalizacji. UWAGA: Terminy określają aktualne przepisy prawne.
 • Więcej informacji w artykule: Wagi do receptury aptecznej – najczęstsze problemy.

Termometry, higrotermometry i rejestratory:

 • Świadectwo wzorcowania określa, jaki odchylenia/wahania ma konkretny przyrząd (termometr) poprzez potwierdzenie tego w tabeli. Na przykład termometr ma klasę dokładności +/- 1°C i taka jest jego najgorsza precyzja, a świadectwo wzorcowania dokładnie to precyzuje: +/- 0,3°C przy temp. 5°C i +/- 0,8°C przy temp. 25°C.
 • Firma Eprus wzorcuje termometry, higrotermometry i rejestratory w laboratorium akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji - PCA.
 • Termin ważności wzorcowania według przepisów prawnych, farmakopealnych, lub w przypadku ich braku - procedur wewnętrznych.
 • Na ogół wyznacza termin od 1 roku do 3 lat (z wyjątkiem sytuacji, kiedy istnieje uzasadnione podejrzenie, że wskazania są nieprawidłowe). Terminy te powinny być zapisywane w rejestrze.

Inne urządzenia:

 • Wszystkie zapytania serwisowe proszę kierować na adres serwis@eprus.pl

2. Czym różni się mikser recepturowy U500 od miksera recepturowego H2000?

Mikser U500 umożliwia sporządzanie leków w pojemnikach-tubach o pojemnościach od 15 do 500ml, bezpośrednio wydawanych pacjentom. Mieszadło wykonuje obrót wokół własnej osi, a winda, dodatkowo porusza tubą w górę i w dół.

Mikser H2000 pozwala na sporządzenie leku bezpośrednio w naczyniu miksującym o pojemności do 2000ml oraz rozdrabnianie i kruszenie niektórych zbrylonych substancji lub proszków. Dodatkową funkcją jest podgrzewanie substancji w zakresie od 30 do 90 st. C.

3. Jakie mieszadła/trzpienie wybrać do miksera?

Do systemu miksującego Eprus®:

Mieszadło stałe w rozmiarach od 15 do 1000ml – nie jest zalecane do preparatów silnie barwiących, nie może być suszone i sterylizowane ciepłym powietrzem.

Trzpień + mieszadła jednorazowe niejałowe (jałowe na wyposażeniu tub jałowych) w rozmiarach od 15 do 200ml - zalecane do preparatów silnie barwiących lub jałowych.

Podana przy nazwie mieszadła wartość to pojemność pojemnika-tuby do którego pasuje.

Podana przy nazwie miksera wartość to pojemność maksymalna pojemników-tub, w których można sporządzać substancje.

Jeśli nie posiadasz miksera marki Eprus, tylko polski mikser wyprodukowany po 2010 wybierz:

 • Mieszadło stałe do tub 50ml kompatybilne z mikserami MR i PA
 • Mieszadło stałe do tub 100-200ml kompatybilne z mikserami MR i PA

4. Jakie są najważniejsze funkcje rejestratorów wzorcowanych z PCA?

Nasza oferta obejmuje bazę on-line, która współpracuje z różnymi rodzajami czujników, umożliwiając dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb apteki:

 • R1 – Rejestrator pomiaru temperatury i wilgotności, przeznaczony do monitorowania ogólnych warunków pomieszczenia.
 • R2 – Rejestrator pomiaru temperatury i wilgotności, z dodatkową opcją pomiaru temperatury za pomocą sondy na kablu. Idealny do pomieszczeń z jedną lodówką jednokomorową.
 • R3 – Rejestrator pomiaru temperatury, z opcją pomiaru temperatury za pomocą sondy na kablu. Doskonały do monitorowania dwóch lodówek obok siebie lub jednej dwukomorowej.

Instalacja jest niezwykle prosta. Baza rejestratora podłączana jest do zasilania oraz routera (kabel LAN w zestawie). Dzięki temu, że korzysta z łącza internetowego, nie ma dodatkowych abonamentów ani comiesięcznych opłat. Czujniki przesyłają dane do bazy radiowo (zasięg 100-200m), co umożliwia ich wygodne rozmieszczenie w różnych miejscach apteki. Czujniki są bezprzewodowe i zasilane przez dwie baterie AAA, 1,5V.

Urządzenia nie wymagają zakupu ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Wystarczy założyć bezpłatne konto/profil użytkownika na wskazanej w instrukcji stronie internetowej i sparować czujniki z bazą, korzystając z numerów seryjnych lub kodów QR.

Platforma internetowa jest bezpłatna. Daje ona możliwość bieżącego monitorowania odczytów z każdego urządzenia za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Po zalogowaniu, użytkownicy mogą określić nazwy poszczególnych czujników, ustawić górne i dolne granice alertów temperatury i wilgotności, a także podać adresy e-mail, na które będą wysyłane powiadomienia.

W przypadku przekroczenia ustalonych wartości, użytkownik otrzyma wiadomość e-mail oraz komunikat "push" z aplikacji na telefonie (dostępnej na systemy iOS i Android). Ponadto, istnieje możliwość ustawienia interwałów czasowych (dzienny, tygodniowy lub miesięczny) w jakich przesyłane będą skompletowane dane w postaci wykresów graficznych i danych tabelarycznych w formacie PDF i CSV. Dzięki takiemu dane są bezpiecznie przechowywane nie tylko na serwerze, ale także w skrzynce mailowej, a po pobraniu i zapisaniu ich, również zarchiwizowane na dysku komputera.

5. Jak odpowiednio dobrać rejestratory?

Aby właściwie dobrać urządzenia, warto skorzystać ze specjalnie przygotowanego kalkulatora lub skontaktować się z naszym Działem Sprzedaży i Relacji z Klientem.

6. Co to jest stabilizator temperatury i jak działa?

Stabilizator temperatury ma na celu zmniejszenie szybkości reakcji sondy do pomiaru temperatury w chłodziarce. Jego głównym celem jest eliminacja fałszywych odczytów, które mogą być spowodowane dużymi wahaniami temperatury.

Wskazania temperatury w lodówce mogą być zaburzane przez różne czynniki, a czujniki temperatury, szczególnie te o wysokiej czułości, mogą rejestrować te wahania w sposób bardziej wyraźny. W zależności od modelu chłodziarki, wykorzystanej technologii i materiałów, te wahania mogą być bardziej lub mniej widoczne.

Stabilizator temperatury jest rozwiązaniem, które pomaga wyrównać i wygładzić wykresy temperatury, zapewniając bardziej realistyczne odczyty temperatury przechowywanych produktów, zamiast rejestrować tylko chwilowe zmiany temperatury powietrza w lodówce. W niektórych przypadkach warto rozważyć obniżenie temperatury wewnątrz lodówki, aby zapobiec przekroczeniu wartości progowych alarmów i zachować odpowiedni zapas chłodzenia.

Poniżej przedstawiamy typowy wykres wygenerowany dla czujnika R2 - krzywa w kolorze czerwonym dotyczy pomiaru temperatury w lodówce za pomocą sondy na kablu (bez stabilizatora) i mieści się w normie pracy urządzenia chłodniczego.

web

7. Gdzie znajdę świadectwo wzorcowania?

Jeśli zakupiłeś higrometr lub termometr ze świadectwem wzorcowania bez akredytacji, w przesyłce znajdziesz papierowy dokument potwierdzający wzorcowanie.

Jeśli natomiast zakupiłeś rejestrator, higrometr lub termometr z świadectwem PCA, dokumenty wysyłane są elektronicznie wraz z fakturą. Istnieje również możliwość pobrania ich samodzielnie: Certyfikaty z wzorcowania są umieszczone w serwisie One Drive firmy Microsoft. Aby je odnaleźć, po otwarciu folderu użyj skrótu klawiszowego "ctrl + F" i wpisz numer seryjny urządzenia, którego dotyczy certyfikat. Numer seryjny znajdziesz na urządzeniu.

8. Jak działają butelki z zakraplaczem zachowującym jałowość?

Butelka jest wyposażona w specjalną silikonową membranę, która zapobiega wtórnemu zanieczyszczeniu substancji, wykorzystuje też jony srebra, które mają właściwości antybakteryjne, powstrzymując rozwój bakterii. Dzięki temu jałowość kropli ocznych, bez dodatków substancji konserwujących jest zapewniona przez 6 miesięcy, lub 28 dni od pierwszego otwarcia. Ponadto zapewniają ustandaryzowaną wielkość kropli, umożliwiając precyzyjne dawkowanie leku.

9. Farmakopea Polska na pendrive?

Tak, w naszym sklepie jest dostępna oficjalna wersja elektroniczna Farmakopei Polskiej, zawierająca wszystkie niezbędne informacje związane z lekami, substancjami farmaceutycznymi i ich standardami. Jest to wygodna forma dostępu do dokumentu dla laboratoriów, firm farmaceutycznych i innych instytucji związanych z branżą.

Jest to wersja jednostanowiskowa. Wymaga podłączonego nośnika USB podczas korzystania.

Wymagania sprzętowe dla systemu MS Windows:

 • System operacyjny: Windows 7 lub nowszy
 • Procesor: minimum 2 GHz lub szybszy
 • Pamięć RAM: minimum 1 GB

Dla innych systemów (Mac OS X):

 • System operacyjny: Mac OS X v10.8 lub nowszy
 • Procesor: minimum 1,8 GHz lub szybszy
 • Pamięć RAM: minimum 1 GB

Aby uzyskać wsparcie techniczne i rozwiązać ewentualne trudności z użytkowaniem dokumentu, należy skontaktować się z Departamentem Farmakopei.

Przy korzystaniu z Farmakopei Polskiej na pendrivie zawsze należy przestrzegać obowiązujących regulacji dotyczących dostępu, użytkowania i aktualizacji dokumentów farmaceutycznych, aby zapewnić zgodność z wymogami prawnymi i standardami branżowymi.

10. Czym różnią się urządzenia do badania skóry naukowo-badawcze od tych do konsultacji kosmetycznych?

Urządzenia do badania skóry naukowo-badawcze są wykorzystywane do zaawansowanych badań skóry, oferują precyzyjne pomiary parametrów fizjologicznych i biologicznych. Są stosowane przez uniwersytety, kosmetyczne laboratoria badawcze, producentów kosmetyków, w celu testowania produktów kosmetycznych, dokonywania dokładnych badań w szerokim zakresie. Wyniki z tych badań są zapisywane w bazie danych pozwalającej na prowadzenie dalszych zaawansowanych analiz.

Urządzenia do konsultacji kosmetycznych skupiają się na aspektach praktycznych związanych z rekomendacją konkretnych zabiegów i produktów kosmetycznych dla pacjenta. Ich oprogramowanie jest zoptymalizowane pod kątem udzielania porad kosmetycznych. Ponieważ są w stanie szybko wykonać wiarygodną analizę stanu skóry korzystają z nich gabinety kosmetyczne, dermatolodzy, firmy kosmetyczne promujące swoje produkty, drogerie, a nawet apteki. Wyniki tych konsultacji są zazwyczaj prezentowane bezpośrednio lub eksportowane w formie plików PDF zawierających opisy i zdjęcia.

Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z wszystkimi nowościami!