FAQ - pytania i odpowiedzi

1. Różnica między mikserem automatycznym i półautomatycznym.

Zasadnicza różnica pomiędzy mikserem automatycznym i półautomatycznym polega na tym, że urządzenie automatyczne pozwala na miksowanie w pojemnikach do pojemności 500ml bez ograniczeń i proces miksowania dokonuje się samoczynnie, podczas gdy urządzenie półautomatyczne może być wykorzystywane dla sporządzania preparatów o niewielkiej lub średniej zawiesistości, wymaga praktyki w mieszaniu ruchami z góry na dół, aby uzyskać żądaną konsystencję (maksymalna wielkość pojemnika 200ml). Drugą zasadniczą różnicą jest konieczność nadzorowania i kontroli pracy urządzenia półautomatycznego. Model automatyczny ma mocniejszy silnik.

2. Do czego służy pozycjoner zwany dawniej dozownikiem do kapsułkarki?

Pozycjoner kapsułek umożliwia szybkie odliczenie i nałożenie na kapsułkarkę jednocześnie 50 kapsułek. Pozycjoner nie jest niezbędny, ponieważ kapsułki można nakładać również ręcznie.

3. Czym różni się waga z wewnętrzną kalibracją od wagi z zewnętrzną kalibracją?

Wagi z wewnętrzną kalibracją posiadają dodatkowo mechaniczny układ kalibracji wewnętrznym odważnikiem, który zapewnia utrzymanie dokładności pomiarów w czasie eksploatacji bez ingerencji użytkownika.
Kalibracja (adjustacja) wewnętrzna nie wymaga powtórnego legalizowania, dlatego, że wzorce do jej przeprowadzenia znajdują się we wnętrzu wagi i użytkownik nie ma do nich dostępu. Kalibracja wewnętrzna odbywa się automatycznie lub na życzenie użytkownika. Wagi z zewnętrzną kalibracją legalizowane są pod szerokość geograficzną miejsca jej użytkowania.

4. Jak często należy legalizować wagi apteczne?

Wagi nieautomatyczne na podstawie ustawy o systemie oceny zgodności powinny być zgłoszone do legalizacji ponownej po raz pierwszy po 2 latach. Pierwsza legalizacja wag jest ważna przez 2 następne lata kalendarzowe bez ostatniego miesiąca (dot. wag zalegalizowanych po 26 kwietnia 2019 roku).

W przypadku wag zalegalizowanych przed 26 kwietnia 2019 roku, pierwsza legalizacja wagi jest ważna przez 3 następne lata kalendarzowe bez ostatniego miesiąca.


Okres ważności następnych legalizacji ponownych określany jest w miesiącach i wynosi 25 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym legalizacja została dokonana (cechy legalizacyjne naklejone na tabliczce firmowej wagi: miesięczna-rzymska i roczna-dwie cyfry arabskie)

5. Co to jest legalizacja i jak rozpoznać że waga jest zalegalizowana?

Jest to potwierdzenie, że dokładność wagi mieści się w wyznaczonych przez normę granicach (dość szerokich). Legalizacji dokonuje Urząd Miar lub posiadający specjalne uprawnienia producenci/dystrybutorzy wag. Legalizacja nie daje odpowiedzi na pytanie na ile dokładna jest waga tylko mówi, że dokładność ta jest wystarczająca do wskazanych zastosowań.
Dowodem legalizacji jest znak metrologiczny M, nakładany przez Urząd Miar podczas oceny zgodności (legalizacji WE) i cecha legalizacyjna (zabezpieczająca ) Urzędu Miar (naklejka plombująca, naklejona częściowo na tabliczce firmowej).

6. Czym różnią się komory laminarne Farma Fil 3 Basic, Farma Fil 3 UV oraz Farma Fil 3 GLP z lampą UV, czujnikiem temperatury i wilgotności?

Farma Fil 3 to komory laminarne, które wszystkie najważniejsze parametry maja takie same (ilość i jakość filtrów, skuteczność, wymiary). Farma Fil 3 Basic to model podstawowy. Farma Fil 3 UV posiada dodatkowo moduł lampy UV (ultrafiolet). Jest to lampa bakteriobójcza umieszczona w komorze roboczej z programatorem i licznikiem czasu pracy UV. Komora laminarna Farma Fil 3 GLP oprócz lampy UV posiada dodatkowo czujnik temperatury i wilgotności.

7. Czy komory laminarne Farma Fil 3 posiadają atest PHZ (Państwowy Zakład Higieny) oraz rejestrację URPLWMiPB (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Rzeczpospolitej Polskiej)?

Komory laminarne nie były atestowane przez PZH i nie są wpisane do rejestru URPLWMiPB ponieważ nie są wyrobem medycznym, nie mieszczą się w definicji wyrobu medycznego.
Komora laminarna Farma Fil 3 spełnia natomiast wymagania stawiane wyrobom medycznym.

8. Jaki jest średni czas życia filtrów w komorach laminarnych Farma Fil 3, co ile trzeba je wymieniać?

Czas życia filtra wstępnego wynosi 1 rok, lub 200 godzin (zależne od czystości powietrza w recepturze), wymiana może być przeprowadzona przez użytkownika i nie wymaga rozbierania urządzenia. Dla filtra głównego (HEPA) czas pracy wynosi 6 lata, lub 5000 godzin pracy, w zależności co nastąpi wcześniej. Wymienia go tylko autoryzowany serwis.

9. Jaka jest różnica pomiędzy sterylizatorem a suszarką laboratoryjną?

Suszarka jest prostszym urządzeniem służącym jedynie do suszenia, podgrzewania oraz innych prac związanych z podwyższoną temperaturą. Suszarka nie posiada zegara, nie ma również programów do sterylizacji.

10. Czy organizer farmaceutyczny Farma Org 2 pasuje tylko do witryn Snaige?

Nie. Pasuje także do Electrolux ER 8317C oraz niektórych modeli witryn chłodniczych następujących marek: Severin, Lady Cook, Whirlpool i Gorenje. Jednak chłodziarki te muszą mieć odpowiednie wymiary wewnętrzne: szerokość prowadnicy: 51,5cm (szerokość lodówki w środku), głębokość całego organizera: 40cm (minimalna głębokość lodówki), odstęp pionowy mocowań: 30cm (odstęp między środkami mocowań w lodówce), wysokość organizera z szufladami 40cm.
Farma Org 2 zaprojektowany został do witryn produkcji Snajge o pojemności 350l (wysokość 173cm). By pasował do modelu o pojemności 290l (wysokość 145cm) musi być wykonana modyfikacja. Istotne jest, by przy zamówieniu organizera podawać w którym modelu ma być używany.

11. Jaka jest różnica pomiędzy mieszadłami stałymi, a mieszadłami jednorazowymi?

Mieszadła stałe to mieszadła wielokrotnego użytku w systemie miksującym, natomiast mieszadła jednorazowe składają się ze stalowych trzpieni i białych mieszadełek jednorazowych. Mieszadełka zwane popularnie „śmigiełkami” zostają w pojemniku po sporządzeniu maści, wydawane są pacjentowi razem z pojemnikiem i jego zawartością.

12. Czy mikser recepturowy ma funkcję czopkarki?

Tak, system miksujący pozwala na wykonywanie czopków. Masę wykonuje się w tubach-pojemnikach, a następnie przy użyciu aplikatorów wyciska się masę do foremek na czopki i globulki. Foremki dostępne są w trzech rozmiarach 1g i 2g (czopki) oraz 3-gramowe foremki na globulki.

13. Czym różnią się urządzenia do badania skóry z „rodziny Multi"?

– Urządzenie MDS 1000 w odróżnieniu od MC 1000 i MC 750 nie wymaga do swojej pracy komputera.
– Urządzenie MC 1000 ma te same parametry co MC 750 oraz oprogramowanie, urządzenia jedynie wyglądają inaczej i posiadają różne zestawy sond.

14. Jakie wymagania sprzętowe mają urządzenia do badania skóry współpracujące z komputerem?

Ponieważ Multi Skin Test Center jest obsługiwany poprzez program, potrzebny jest komputer z następującym wyposażeniem: Windows®XP, Vista lub 7, 8, 10, NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1, co najmniej 1-2 porty USB, w zależności od liczby podłączonych urządzeń (USB 2.0 lub nowszy), napęd CD, rozdzielczość ekranu 1440 x 900 lub wyższa.
Aby zapewnić Państwu szybkie rozpoczęcie pracy z urządzeniem do badania skóry polecamy: zakup komputera wraz zainstalowanym oprogramowaniem i skonfigurowanym urządzeniem.

15. Kiedy trzeba zakupić wagę osobową legalizowaną a kiedy można stosować wagi nielegalizowane?

Wagi do określenia masy w praktyce medycznej podlegają dyrektywie 2009/23/WE dotyczącej wag nieautomatycznych. Temat ten definiuje Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności (Dz. U. z roku 2004 nr.4. poz. 23).
Wagi stosowane do diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu chorób w praktyce lekarskiej muszą być skalibrowane i posiadać klasę dokładności. Dlatego obowiązkowe jest zastosowanie wyłącznie wag legalizowanych w przychodniach, szpitalach, klinikach oraz prywatnych praktykach lekarskich.
Nie ma natomiast przymusu użytkowania wag legalizowanych w przypadku:
– wag osobowych w aptekach
– wag niemowlęcych w aptekach służących do wypożyczania osobom prywatnym
– wag niemowlęcych dla położnych środowiskowych, gdy waga nie służy do ważenia jak w praktyce lekarskiej i nie jest używana do określenia wagi urodzeniowej.

16. Co to jest świadectwo wzorcowania?

Świadectwo wzorcowania określa jaki odchylenia/wahania ma konkretny przyrząd (termometr) poprzez potwierdzenie tego w tabeli. Na przykład termometr ma klasę dokładności +/- 1°C i taka jest jego najgorsza precyzja, a świadectwo wzorcowania dokładnie to precyzuje: +/- 0,3°C przy temp. 5°C i +/- 0,8°C przy temp. 25°C.

17. Na jaki okres wystawia się świadectwo wzorcowania?

Terminu ważności świadectwa wzorcowania nie określa się. Każdy użytkownik ustala sam w jakich okresach chce kontrolować swoje przyrządy pomiarowe. Może to być uzależnione od warunków użytkowania, częstości dokonywania pomiarów itp.
Na ogół wyznacza termin od 1 roku do 3 lat (z wyjątkiem sytuacji, kiedy istnieje uzasadnione podejrzenie, że wskazania są nieprawidłowe). Terminy te powinny być zapisywane w rejestrze.

18. Dlaczego tuby do miksera recepturowego opisane są jako: pierwsza wartość w ml przez druga wartość w ml, np. 100/140ml?

Pierwsza wartość to wielkość nominalna pojemnika, a druga to jego maksymalna pojemność. Jeżeli tuba 100/140ml ma służyć jako opakowanie do przechowywania substancji, może pomieścić nawet 140ml tej substancji. Jeżeli jednak przygotowujemy substancję do mieszania w mikserze, to tuba może zmieścić 100ml.

19. Czy witryna chłodnicza Snaige CD 350.0002 posiada dwie komory chłodzące, w których można nastawiać różne temperatury?

Witryna chłodnicza 350.2 to model z jedną komorą chłodzącą, ale posiadający dwoje drzwi. Jest to szczególnie przydatne rozwiązanie, pozwalające na unikanie dużych wahań temperatury wewnątrz lodówki przy każdorazowym jej otwieraniu. Dodatkową korzyścią jest oszczędność energii elektrycznej. Oczywiście w całej witrynie jest ta sama temperatura.

20. Co to jest kwalifikacja komór laminarnych?

Kwalifikacja komór laminarnych jest to badanie prawidłowego ich działania, w tym skuteczności działania zainstalowanych filtrów oraz pomiar prędkości laminarnego przepływu powietrza. Na podstawie wyników badań wystawione zostaje Świadectwo Kwalifikacji stwierdzające poprawność pracy komory laminarnej. Świadectwo ważne jest przez okres 2 lat.

21. Jaka jest zasada działania oczyszczacza powietrza Farma Went?

Urządzenie Farma Went przeznaczone jest do oczyszczania powietrza w pomieszczeniach, gdzie wymagana jest wysoka klasa czystości powietrza np. receptury aptecznej, laboratorium. Zasada działania urządzenia polega na zasysaniu z powietrza z pomieszczenia sąsiadującego z pomieszczeniem laboratorium i nawiewu oczyszczonego powietrza do czystego pomieszczenia laboratorium. Powietrze filtrowane jest przez filtr wstępny EU4 i filtr absolutny (HEPA) EU13 o skuteczności 99,997%. Jakość powietrza nawiewanego do przestrzeni pomieszczenia laboratorium odpowiada klasie czystości B wg GMP (ISO Class 5). Ponadto nawiew powietrza powoduje powstanie w pomieszczeniu laboratorium niewielkiego nadciśnienia w stosunku do ciśnienia w otaczającej przestrzeni, co zabezpiecza przed infiltracją nieczyszczonego powietrza do wnętrza laboratorium
.

22. Czy pojemniki-tuby do mikserów recepturowych Eprus® można samemu sterylizować? Do jakiej maksymalnej temperatury można je ogrzać?

Oryginalne pojemniki Eprus® wykonane są z tworzyw sztucznych wysokiej jakości, co umożliwia ogrzewanie ich w łaźni wodnej lub kuchence mikrofalowej do temperatury 85°C. Nie pozwala to na ich termiczną sterylizację. Firma Eprus zadbała jednak o możliwość wykonania leków jałowych i dystrybuuje pakowane pojedynczo oraz wyjałowione za pomocą tlenku etylenu pojemniki.

23. Czy urządzenie Skin Analizer – mobilne urządzenie do badania skóry może zastąpić profesjonalne urządzenie do badania skóry?

Urządzenie Skin Analizer jest urządzeniem przeznaczonym do monitorowania stanu skóry we własnym zakresie przez pacjenta w domu i pracy. Przy zachowaniu atrakcyjnej ceny, urządzenie zapewnia właściwe pomiary. Urządzenie nie może być używane jako zamiennik profesjonalnych urządzeń do badania skóry.


Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z wszystkimi nowościami!