Wzorcowanie termometrów i higrotermometrów

Wzorcowanie to procedura mająca na celu sprawdzenie odchyłek przyrządu wzorcowanego np. termometru, termohigrometru w stosunku do odpowiadającego im wzorca miar.

Wzorcowanie odbywa się w specjalistycznym laboratorium posiadającym akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji PCA. Od 2022 roku Rozporządzenie Ministra Zdrowia narzuca na aptekarzy konieczność posiadania wzorcowanych przyrządów rejestrujących warunki w pomieszczeniach i urządzeniach w lokalu apteki.

Jak często wykonywać wzorcowanie?

Aktualnie obowiązujące przepisy nie precyzują okresu ważności świadectw wzorcowania, ani nie wskazują jak często należy je wykonywać. Dlatego użytkownik powinien sam określić w swojej procedurze częstotliwość wzorcowania biorąc pod uwagę:

  • znaczenie dla użytkownika dokładności pomiaru
  • warunki w jakich pracuje urządzenie – niesprzyjające warunki np. często zmieniająca się temperatura i wilgotność, pracowanie w skrajnych wartościach
  • dryf urządzenia – porównanie błędu urządzenia z wzorcowań na przestrzeni lat
  • W przypadku chęci skorzystania z usługi wzorcowania proszę wysłać urządzenie według informacji podanych pod linkiem ➔ wysyłka .

    Zapisz się do newslettera

    Bądź na bieżąco z wszystkimi nowościami!