Badanie komór laminarnych i wymiana filtrów

Zamówienia na wymianę filtrów HEPA, pomiary czystości powietrza, przyjmujemy poprzez formularz elektroniczny dostepny na stronie:

zgłoszenie przeglądu komory laminarnej

Komory laminarne z względu na swoje gabaryty oraz wysokie koszty transportu, są serwisowane w miejscu jej użytkowania. Czas reakcji i zadowolenie Klienta jest dla nas priorytetem. Dlatego stworzyliśmy sieć autoryzowanych serwisów Eprus w całej Polsce.

Komory laminarne Farma-Fil zapewniają w przestrzeni roboczej najwyższą klasę czystości powietrza „A” umożliwiającą przygotowywanie preparatów w warunkach aseptycznych. Gwarancją utrzymania właściwej czystości powietrza na przestrzeni czasu jest przeprowadzanie okresowych przeglądów i badań kontrolnych przy użyciu specjalistycznej aparatury oraz regularna wymiana zainstalowanych filtrów. Zgodnie z normą PN-EN ISO 14644-2:2016-03 Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane — Część 2: Monitorowanie należy przeprowadzać badania techniczne i sprawdzenie poprawności działania komór laminarnych oraz oczyszczaczy powietrza.

Przeprowadzamy serwis komór laminarnych różnych producentów. Wykonujemy wymianę filtra HEPA, filtra wstępnego, pomiary czystości i prędkości powietrza w przestrzeni roboczej urządzenia. Stosowane przez firmę Eprus filtry podlegają wymianie co 5000h lub 6 lat w zależności co nastąpi szybciej. W połowie żywotności filtra HEPA (po 3 latach) należy wykonać pomiar czystości powietrza przez autoryzowany serwis. Wszystkie czynności serwisowe są potwierdzane protokołem który należy przedstawić do wglądu podczas kontroli nadzoru farmaceutycznego.
Badanie skuteczności działania filtrów polega na sprawdzeniu szczelności zamocowania i integralności filtra HEPA, pomiarze koncentracji cząstek stałych w przestrzeni roboczej komory.


Ważnym parametrem jest żywotność filtra HEPA, w przypadku gdy jego ważność dobiegła końca, producent nie daje gwarancji na jego poprawną pracę i filtrację. Używanie filtrów po terminie ich ważności, może skutkować nagłym jego rozszczelnieniem i w konsekwencji brakiem czystości powietrza klasy A w przestrzeni roboczej. Dlatego by nie narażać się na dodatkowe koszty zalecamy wymianę filtrów zgodnie z zaleceniami producentów.
Badania wykonujemy przy użyciu specjalistycznych przyrządów pomiarowych. Wszystkie przyrządy pomiarowe poddajemy okresowemu sprawdzeniu oraz wzorcowaniu lub kalibracji zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producentów.

Niezależnie od przeprowadzonych badań zainstalowane filtry w komorach firmy Eprus podlegają wymianie w zależności od tego, który ze wskaźników wystąpi wcześniej.:

  • filtr wstępny co 1 rok lub po przepracowaniu 200 godzin
  • filtr HEPA co 6 lata lub po przepracowaniu 5000 godzin

W aptece najczęściej konieczność wymiany filtra wstępnego następuje po upływie 1 roku, a konieczność wymiany filtra HEPA następuje po upływie 6 lat.

Wymiany filtra wstępnego użytkownik może dokonać samodzielnie, natomiast wymiany filtra HEPA może dokonać jedynie autoryzowany serwis.

Każdy przegląd komory laminarnej, badanie czystości powietrza lub wymiana filtrów potwierdzone są Świadectwem Kwalifikacji wraz z Raportem z kwalifikacji komory laminarnej lub Orzeczeniem o wyniku badań czystości powietrza w zależności od zakresu wykonanych prac.


Ciekawy artykuł:


Zapisz się do newslettera

Bądź na bieżąco z wszystkimi nowościami!