Wagi

Legalizacja odbywa się w Urzędzie Miar i Wag, współpracującym z firmą Eprus, według ustawowo przyjętych procedur. Waga przed legalizacją jest testowana i przechodzi proces kalibracji o ile jest konieczna i możliwa.

Wtórna legalizacja wag jest wykonywana na wyłączność dla instytucji państwowych jakimi są Urzędy Miar i Wag i nie ma możliwości by jakakolwiek firma wykonała tą usługę w własnym zakresie. Potwierdzeniem pozytywnego wyniku wtórnej legalizacji, jest naklejka-hologram z numerem Urzędu Miar i Wag który dokonał legalizacji.

Ważność legalizacji

Legalizacja dokonana przed 01-01-2019:

 • pierwsza legalizacja ważna przez 3 nastęne lata kalendarzowe do ostatniego dnia listopada
 • Legalizacja dokonana po 01-01-2019:

 • pierwsza legalizacja ważna przez 2 nastęne lata kalendarzowe do ostatniego dnia listopada
 • kolejna legalizacja ważna przez 25 miesięcy licząc od daty dokonania legalizacji.
 • Oznaczenia wag

  A – znak zgodności z dyrektywą Unii Europejskiej CE, szczegóły w deklaracji zgodności dołączonej do instrukcji obsługi wagi

  B – numer jednostki notyfikowanej dokonującej oceny zgodności (1443 – Główny Urząd Miar; 1259 – Bundesamt fur Metrologie, Szwajcaria)

  C – znak metrologiczny M, oznacza, że waga spełnia wymagania zasadnicze dyrektywy „Nieautomatyczne urządzenia wagowe”

  D – rok produkcji

  Zapisz się do newslettera

  Bądź na bieżąco z wszystkimi nowościami!