Bądź Ekologiczny Data dodania:

Dbając o środowisko naturalne staramy się minimalizować negatywny wpływ starego, zużytego sprzętu elektrycznego na to środowisko. Działania te wymagają jednak ścisłej współpracy z Użytkownikami sprzętu elektrycznego. Dlatego też przekazujemy Państwu kilka informacji o zasadach gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

Wyciąg z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1495 oraz z 2008r. Nr 223, poz. 1464) obowiązki użytkownika sprzętu:
Art. 35. Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych (lub podobnego sprzętu) jest zobowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt.
Art. 36.Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.

Zobacz więcej na stronie: Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska