Waga apteczna - jak wybrać i jak legalizować? Data dodania:

Jeśli jesteś farmaceutą mającym do czynienia z recepturą apteczną na pewno wiesz jakie są Twoje mocne strony. Precyzja, dokładność, skrupulatność – jest niezbędna do przygotowania prawidłowych składów leków.

Waga to przyrząd do wyznaczania masy ciał na zasadzie równoważenia sił lub wykorzystania zjawisk fizycznych. Wyróżniamy wiele rodzajów wag, my jednak skupimy się na wadze laboratoryjnej.

W laboratoriach używa się różnej konstrukcji wag precyzyjnych. Współcześnie, najbardziej rozpowszechnione laboratoryjne wagi elektroniczne działają poprzez pomiar kąta skręcenia włókna kwarcowego i są tłumione mechanicznie albo pneumatycznie, aby przyspieszyć pomiar.

Podział wag laboratoryjnych ze względu na dokładność i nośność:

  • techniczna – dokładność do 0,1 g, nośność do 10 kg,
  • analityczna (na płyny) – dokładność do 0,01 g, nośność do 1 kg,
  • półmikroanalityczna (na proszki)– dokładność do 0,001 g, nośność do 1 kg,
  • mikroanalityczna – dokładność do 0,0001 g, nośność do 100 g,
  • ultramikroanalityczna – dokładność do 0,00001 g lub wyżej – nośność rzędu do 10 g.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki ( Dz. U. 2002 nr 171 poz. 1395) dopuszcza do stosowania w recepturze aptecznej wagi wielozakresowe.

Waga wielozakresowa to waga z dwoma lub więcej zakresami ważenia, z różnymi obciążeniami maksymalnymi i różnymi wartościami działek dla tego samego obciążenia; każdy z zakresów rozciąga się od zera do jego obciążenia maksymalnego.

Na wyposażeniu może znajdować się jedna waga dwuzakresowa np. 200/2000g – 0,001g/0,01g lub dwie wagi: proszkowa 220g/0,001g i waga do ważenia płynów 2200g/0,01g.

Mimo że waga wielozakresowa jest wymieniona w rozporządzeniu, to dobrym zwyczajem i praktyką jest posiadanie w recepturze dwóch osobnych wag: wagi na proszki i na płyny.

Każda waga w laboratorium aptecznym powinna być legalizowana.

Czym jest legalizacja?

Legalizacja wag to proces potwierdzający to czy waga mieści się w wyznaczonych przez normę granicach. Potwierdzenia dokonuję Urząd Miar / Producent posiadający ku temu uprawnienia.

Legalizacji podlegają wagi nieautomatyczne mechaniczne i elektroniczne, które mogą być stosowane: w obrocie handlowym, przy obliczaniu opłat targowych, ceł, podatków, premii, opustów, kar, wynagrodzeń, odszkodowań, w praktyce medycznej do ważenia pacjentów, przy sporządzaniu lekarstw na receptę w aptekach oraz w analizach wykonywanych w laboratoriach medycznych i farmaceutycznych, a także przy paczkowaniu towarów (ustawa z dnia 11 maja 2001r.). Nowo zakupione urządzenia mają nabytą legalizację, która ważna jest przez trzy lata.

Co zrobić gdy trzy letni okres legalizacji wagi minie?

Wagę należy zgłosić do najbliższego Urzędu Miar, gdzie waga zostanie sprawdzona. Dowodem na to że waga nadal spełnia wymagania, będzie naklejka legalizacyjna (hologram). Koszt badania jest płatny. Ważność wtórnej logizacji wynosi 25 miesięcy.

Śmiało można powiedzieć, że wagi elektorniczne dawno wyparły z rynku swoje starsze szalkowe siostry, a ich zaletą jest precyzja i dokładność. Jeśli chcesz mieć pewność, że w Twojej aptece sprzęt będzie najlepszej jakości, wejdź na eprus.pl i zapatrz się we wszystko co potrzebne w nowoczesnej aptece.