Wyposażenie Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku Data dodania:

Firma Eprus wyposażyła Katedrę i Zakład Technologii Postaci Leku, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy.

Wyposażenie umożliwiło organizację pracy w ramach licznych zajęć dydaktycznych oraz prowadzenie badań naukowych dotyczących wpływu sposobu inkorporowania substancji leczniczej do podłoża czopkowego na dostępność farmaceutyczną substancji czynnej.

Firma Eprus przekazała mikser recepturowy wraz z zestawem startowym.